DEMO

En riktigt God Jul önskar Svenska kyrkan i New York.

Jag har en ängel vid min sida.

. . . Stig till toppen av världen där änglar leker. Res dig efter varje smäll, du har en ängel på din axel. Din tid kommer. . .

Det är okej att falla men det viktiga är att vi orkar resa oss igen. Vem vänder du dig till när livet är tungt?

Tack Gud för att du finns med. När livet är vackert och vi är glada människor fyllda av kärlek. Styrk oss när vi faller, när mörkret är för stort att bära. Sänd dina änglar att finnas med i varje stund. Amen.