DEMO

En riktigt God Jul önskar Svenska kyrkan i New York.

"Var inte rädd"

Det är fjärde advent. Lyssna på Guds kallelse. Guds kärlek i världen kan du och jag sprida vidare, och vara modiga människor såsom Maria och Josef. Det närmar sig julafton.

Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.

Hur kan du vara modig idag? Hur kan du sprida kärlek?