DEMO

En riktigt God Jul önskar Svenska kyrkan i New York.

Låt barnen komma till mig och hindra dem inte.

Varje vecka träffas 60-talet barn på småbarnsgruppen, kyrkans barntimmar och barnkören. Så viktigt att barnen får vara med och forma sin egen kyrka. Att alla barn ska få känna sig välkomnande till sin kyrka. Varje termin är det flera familjegudstjänster i New York och också i Maplewood, NJ. 

Hur kan du ge barnen plats i ditt liv? Ta dig tiden att lyssna på barnets röst.