DEMO

En riktigt God Jul önskar Svenska kyrkan i New York.

En flicka är född!

Har du inte hunnit ordna med alla klappar? Här kommer ett sista minuten tips.
Det hände då - det händer nu. Varje dag föds flickor in  i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller tvingas - bara för att de är flickor.

Ge en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete och årets julkampanj. https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/julkampanjen