DEMO

En riktigt God Jul önskar Svenska kyrkan i New York.

Tack vare DIG!

Svenska kyrkan i New York är beroende ekonomiskt och socialt av din insats i församlingen. Tack vare dig kan 70-talet barn träffas för att leka och 500 besökare kan dricka kaffe och äta bullar varje vecka. Det firas gudstjänst, förrättas dop och vigslar, musikverksamhet och diakonala insatser. Bor du långt bort? Be för oss. Bön behövs alltid.


Du kan stödja församlingen på många sätt. Läs mer på: https://www.svenskakyrkan.se/newyork/medlemskap